22/11/2015 5:58 chiều | eweb

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc được mời phát biểu với tư cách khách mời của Chủ tịch Hội nghị Cấp cao ASEAN 27. Trao đổi tại Hội nghị, các nhà Lãnh đạo tiếp tục khẳng định tính chất của EAS là diễn đàn của các Lãnh đạo để đối thoại chiến lược về các […]

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc được mời phát biểu với tư cách khách mời của Chủ tịch Hội nghị Cấp cao ASEAN 27.

Trao đổi tại Hội nghị, các nhà Lãnh đạo tiếp tục khẳng định tính chất của EAS là diễn đàn của các Lãnh đạo để đối thoại chiến lược về các vấn đề chính trị, an ninh, kinh tế cùng quan tâm nhằm thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở Đông Á; tái khẳng định vai trò trung tâm của ASEAN trong tiến trình EAS và cam kết của ASEAN phối hợp chặt chẽ với các nước tham gia EAS để bảo đảm EAS sẽ là cấu thành quan trọng của cấu trúc khu vực; tăng cường EAS thông qua một số biện pháp, nhất là cơ chế triển khai các quyết định của Lãnh đạo Cấp cao.

Nhân dịp 10 năm thành lập, các Lãnh đạo đã thông qua Tuyên bố Kỷ niệm 10 năm EAS, đồng thời cam kết thúc đẩy hợp tác trong 6 lĩnh vực ưu tiên là năng lượng, giáo dục, tài chính, y tế toàn cầu, môi trường và quản lý thiên tai, và Kết nối ASEAN. Theo đó, Hội nghị hoan nghênh việc kiểm điểm Kế hoạch Hành động về Hợp tác Giáo dục EAS giai đoạn 2011-2015 để chuẩn bị cho việc xây dựng kế hoạch mới; thông qua Lộ trình loại trừ bệnh sốt rét của Liên minh các nhà Lãnh đạo châu Á-Thái Bình Dương, thông qua các Tuyên bố EAS về tăng cường hợp tác hàng hải khu vực ở châu Á-Thái Bình Dương, phong trào ôn hòa toàn cầu, tăng cường an ninh y tế khu vực liên quan đến bệnh truyền nhiễm có khả năng bùng phát thành dịch, các vấn đề an ninh về sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông, đấu tranh chống chủ nghĩa cực đoan bạo lực.